Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Basında Biz

Aralık , 2016
Endüstri-4.0 ve Dördüncü Endüstri Devrimi Endüstri’de yeni boyut
``..Bir taraftan hızla gelişen tüketim ve üretimdeki sonsuz talepler, diğer taraftan aynı hızda yok olan sonlu enerji kaynakları, vizyoner siyasi ve bilim insanlarını alternatif enerji kaynakları yanı sıra, endüstride verimliliği arttıracak yeni yöntemler ve teknolojiler ile çözüm arayışlarına yöneltti..``., ST Endüstri
Aralık , 2015
Teknoloji Evriminden, Dördüncü Endüstri Devrimine
``..Genel olarak, endüstrideki temel gelişimlere bakıldığında, son 200 yıla damgasını vuran 2 temel sanayi gelişiminden bahsedilebilir. Bunlardan ilki daha çok mekanik ağırlıklı olmak üzere buhar ve petrol sayesinde makinaların icadı, otomobil, fabrikalar ve otomasyon ve diğeri ise, yakın geçmişe damgasını vuran elektronik, bilgisayarlar ve internet olarak gruplanabilir...``, CAD / CAM / CAE / PLM
Ocak , 2014
İnovasyon Odaklı Ürün Geliştirme Teknoloji Platformu
``..Hemen, hemen her alanda, buna politik, sosyal ve ekonomik değerler de dahil, günümüzün en önemli akımı “değişim ve dönüşüm” olup, sanayi ve endüstride aynı akımdan etkilenen sektörlerin başında gelmektedir...`` Makina Ihtisas
Şubat, 2020
İnovasyon ile Özgün Tasarım Özgün İmalat
``..Hemen, hemen her alanda, buna politik, sosyal ve ekonomik değerler de dahil, günümüzün en önemli akımı “değişim ve dönüşüm” olup, sanayi ve endüstride aynı akımdan etkilenen sektörlerin başında gelmektedir...`` Makina Ihtisas
Aralık , 2016
Endüstri 4.0 Tüm Yönleriyle Masaya Yatırıldı
``..başta Savunma, Uzay/Uçak, Otomotiv, Elektronik gibi sektörler olmak üzere, endüstrinin değişik alanlarınına yönelik geniş bir yelpazede iş süreçlerinde verimlilik ve optimizasyon odaklı katma değerli teknoloji çözümleri üretmenin yanı sıra, “inovasyon” içeren özgün ürün ve markaların üretilebilmesi için gerekli olan “Entegre Ürün Geliştirme Teknoloji Platformları”nın kurulmasına yönelik çözümler ve bunlara bağlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır...CAD / CAM / CAE / PLM
Ocak - Şubat 2017
Endüstri 4.0 - Ne Yapmalıyız?
``..Endüstri 4.0 veya 4. Endüstri Devrimi olarak tanımlanan ve adındanda anlaşılacağı üzere devrim niteliğindeki konuya geldiğimizde bu endüstride tamamen yeni bir dönem ve yeni bir boyuttur...`` , World Medya